Niek Jansen Mode

Niek Jansen Mode is meer dan een webshop alleen, onze winkel is 600 m2 groot, en u vindt hier meer collecties dan online. In ons Niek Jansen Mode team hebben alle medewerksters hun eigen kwaliteiten waardoor u als klant geadviseerd kunt worden door degene die het best bij u past.

Nieuwsbrief

  Contact

  webshop@niekjansenmode.nl Oranjestraat 1 6942 BD Didam 0316-228445
    /  Disclaimer

  Disclaimer

  Deze website van Niek Jansen Mode B.V. met de handelsnaam www.niekjansenmode.nl hierna te noemen Niek Jansen Mode, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet.

  Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Niek Jansen Mode B.V. die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.

  Niek Jansen Mode behoudt zich onder meer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze website.
  Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Niek Jansen Mode niet verveelvoudigd of, openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Niek Jansen Mode zich niet aansprakelijk. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Niek Jansen Mode.
  X
  0